Programi bodyworka
Objavljeno: 2.10.2017..

RADIONICE PREVENCIJE OZLJEDA U JOGI

(namijenjene aktivnim vježbačima joge, joga učiteljima i joga studentima)

Tradicionalna vinyasa joga se vježbala pet sati na dan, svaki dan, u toploj klimi, s ciljem osnaživanja mišića i otvaranja kukova kako bi osoba mogla provesti što više vremena u sjedećem lotus položaju meditirajući. Kako su današnje „špilje za meditaciju“ većinom uredi u kojima ljudi sjede na stolicama za kompjuterom, pokušavajući sustići rokove i gomilajući stres u tijelu (najviše u kukovima), tradicionalan pristup joga satu treba prilagodbe suvremenom čovjeku, inače može postati uzrok ozljeda mišićno-koštanog sustava. Darko Milaščević je diplomirani fizioterapeut, predavač na Studiju fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i certificirani učitelj joge s dugogodišnjim iskustvom u vođenju vinyasa joge s podlogom u poznavanju funkcioniranja tijela, anatomskih odnosa i terapijske uloge joge. Na Darkovim radionicama, naučite kako jednostavnim prilagodbama prevenirati ozljede u vježbanju joge.

 
Serija tematskih modula* će polaznicima dati uvid u:
 
- razine prevencije ozljeda u jogi (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija ozljeda u jogi).
- kako u redovnom grupnom satu joge uklopiti sve tri razine prevencije bez prevelikog utjecaja na dinamiku satova.
- asane koje su prikladne za određenu razinu prevencije vezano na individualne potrebe polaznika
- alate potrebne za osiguravanje dugoročne i sigurne osobne joga prakse
- načine kreiranja sigurnog, a opet dovoljno dinamičnog sata 
 
*Moduli ne osposobljavaju polaznike za individualnu terapijsku jogu nego za prevenciju ozljeda u jogi unutar grupnog sata.
 
Modul 1: Zdjelica i donja leđa - bol, uzrok, prevencija ozljeda i metode samopomoći
Modul 2: Donji ekstremitet; kukovi i koljena, stopala - bol, uzrok, prevencija ozljeda i metode samopomoći
Modul 3: rameni obruč, vratna kralježnica - bol, uzrok, prevencija ozljeda i metode samopomoći
Modul 4: Joga i mozak – kako joga djeluje na naš mozak 
 

Saznaj više o programu i terminima


 

 

 |  Ispis stranice


Tagovi: